Informujemy,

że w sprzedaży w Kopalni Diabazu „Niedźwiedzia Góra” posiadamy

mieszankę mineralną 0 – 63 w cenie:

25,00 zł netto/tona minus 10 % bonifikaty.