Oferujemy naszym Klientom :

  • Kruszywa kolejowe
  • Kruszywa drogowe
  • Kruszywa budowlane
  • Kamień do robót hydrotechnicznych, ogrodzeń oraz małej architektury

 

Tłuczeń porfirowy 31,5-50 mm do robót torowych. Produkowany zgodnie z wymogami Normy PN-EN 13450. Posiadamy certyfikat zgodności nr CZ IK – 10/2011 wydany przez Instytut Kolejnictwa – Ośrodek Jakości i Certyfikacji umożliwiające jego zastosowanie jako materiał podsypkowy do budowy, oraz utrzymania nawierzchni linii kolejowych na wszystkich liniach PKP PLK S.A. w tym także na liniach przystosowanych do dużych prędkości.

Tłuczeń porfirowy 31,5-63 mm do robót drogowych. Produkowany zgodnie z wymogami Normy PN-EN 13043. Może być stosowany do podbudów na drogach o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. Ponadto do budowy placów i robót drenarskich.

Kliniec porfirowy 4-31,5 mm do robót drogowych i budowlanych. Produkowany zgodnie z wymogami Normy PN-EN 13043.

Grysy porfirowe 2-8; 8-16; 16-22; 8-11; 11-16 mm i mieszanka drobno granulowana 0-4 mm. Kruszywa te są stosowane do budowy dróg (betony asfaltowe) na warstwy wiążące i wyrównawcze. Grysy te spełniają wymagania Normy PN-EN 13043, PN-EN 12620. Grysy te można stosować również w budownictwie do produkcji betonów Ładny kształt ziaren i dekoracyjność grysów porfirowych pozwala urządzać piękne nawierzchnie alejek ,dojazdów itp

Grysy diabazowe  2-5 ,5-11 ,11-16 mm i mieszanka drobno granulowana 0-4

Grysy diabazowe stosowane są w produkcji mieszanek mineralno bitumicznych na warstwy ścieralne , wiążące i wyrównawcze . Grysy produkowane są zgodnie z normą PN-EN 13043 , PN-EN 12620. Stosowane są również w budownictwie do produkcji betonów o dużych wytrzymałościach C40/50 . Pozwala to wykorzystywać te kruszywa do produkcji betonów mostowych.

Niesorty porfirowe 0-16; 0-31,5; 0-63 mm oraz Niesort diabazowy 0-63 mm do robót drogowych (podbudowy stabilizowane mechanicznie, warstwy mrozochronne, beton zwykły kl. C 16/20). Produkowane zgodnie z Normą PN-EN 13043, PN-EN 13242 jako podbudowy placów oraz podkład pod kostkę brukową.

Mogą być też wykorzystywane jako warstwa wyrównująco – stabilizująca na wysypany wcześniej grubszy materiał (np. tłuczeń).

Kamień łamany sortowany 90-250 mm. Główne zastosowanie to budownictwo hydrotechniczne (okładziny brzegów rzek, budowa progów, ostróg, wypełnienie koszów sitowych). Poza tym do robót budowlanych fundamenty. Ze względu na dużą dekoracyjność wynikającą z naturalnej kolorystyki materiał nadaje się do budowy obiektów małej architektury odpornych na działanie warunków atmosferycznych.