Oferujemy naszym Klientom :

  • Kruszywa kolejowe
  • Kruszywa drogowe
  • Kruszywa budowlane
  • Kamień do robót hydrotechnicznych, ogrodzeń oraz małej architektury

Tłuczeń porfirowy 31,5-50

Tłuczeń porfirowy 31,5-50 mm do robót torowych. Produkowany zgodnie z wymogami Normy PN-EN 13450. Posiadamy certyfikat zgodności nr CZ IK – 22/2018 wydany przez Instytut Kolejnictwa – Ośrodek Jakości i Certyfikacji umożliwiające jego zastosowanie jako materiał podsypkowy do budowy, oraz utrzymania nawierzchni linii kolejowych na wszystkich liniach PKP PLK S.A. w tym także na liniach przystosowanych do dużych prędkości.

Tłuczeń porfirowy 31,5-63 mm do robót drogowych. Produkowany zgodnie z wymogami Normy PN-EN 13043. Może być stosowany do podbudów na drogach o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. Ponadto do budowy placów i robót drenarskich.

Kliniec porfirowy 4-31,5

Kliniec porfirowy 4-31,5 mm do robót drogowych i budowlanych. Produkowany zgodnie z wymogami Normy PN-EN 13043.

Grys porfirowy 8-16

Grys porfirowy 8-11

Grys porfirowy 0-4

 

 

 

 

Grysy porfirowe 0-4; 2-8; 8-16; 16-22; 8-11; 11-16 mm. Kruszywa te są stosowane do budowy dróg (betony asfaltowe) na warstwy wiążące i wyrównawcze. Grysy te spełniają wymagania Normy PN-EN 13043, PN-EN 12620. Grysy te można stosować również w budownictwie do produkcji betonów Ładny kształt ziaren i dekoracyjność grysów porfirowych pozwala urządzać piękne nawierzchnie alejek ,dojazdów itp

Grys diabazowy 5-11

Grys diabazowy 2-5

Grys diabazowy 0-4

 

 

 

 

Grysy diabazowe  0-4; 2-5; 5-11; 11-16 mm Grysy diabazowe stosowane są w produkcji mieszanek mineralno bitumicznych na warstwy ścieralne , wiążące i wyrównawcze . Grysy produkowane są zgodnie z normą PN-EN 13043 , PN-EN 12620. Stosowane są również w budownictwie do produkcji betonów o dużych wytrzymałościach C40/50 . Pozwala to wykorzystywać te kruszywa do produkcji betonów mostowych.

Niesort 0-63

Niesort porfirowy 0-31,5

Niesort porfirowy 0-63

 

 

 

 

Niesorty porfirowe 0-16; 0-31,5; 0-63 mm oraz Niesorty diabazowe 0-16; 0-63 mm do robót drogowych (podbudowy stabilizowane mechanicznie, warstwy mrozochronne, beton zwykły kl. C 16/20). Produkowane zgodnie z Normą PN-EN 13043, PN-EN 13242 jako podbudowy placów oraz podkład pod kostkę brukową.

Mogą być też wykorzystywane jako warstwa wyrównująco – stabilizująca na wysypany wcześniej grubszy materiał (np. tłuczeń).

Mieszanka mineralna       0-100

Mieszanka mineralna       0-200

Mieszanka mineralna       0-300

 

 

 

 


Mieszanki mineralne 0-100; 0-200; 0-300
 spełniają wymagania normy PN-S 02205. Jest to materiał wykorzystywany do robót ziemnych i nasypów.

Kamień łamany sortowany 90-250

Kamień łamany sortowany 90-250 mm. Główne zastosowanie to budownictwo hydrotechniczne (okładziny brzegów rzek, budowa progów, ostróg, wypełnienie koszów sitowych). Poza tym do robót budowlanych fundamenty. Ze względu na dużą dekoracyjność wynikającą z naturalnej kolorystyki materiał nadaje się do budowy obiektów małej architektury odpornych na działanie warunków atmosferycznych.

Kamień gabionowy        63-180

Kamień gabionowy 63-180 mm wykorzystywany jest do wypełniania koszów gabionowych o różnych kształtach, z których wykonuje się elementy małej architektury, takie jak ogrodzenia, ławki, stoły, grille, oraz klomby i kwietniki

Kruszywo mineralne        0-31,5

Kruszywo mineralne       31,5-63

Kruszywo mineralne        0-63

Kruszywo mineralne       63-180

 

 

 

 


Kruszywo mineralne 0-31,5; 31,5-63; 0-63; 63-180 mm  
produkowane jest z materiałów odzyskiwanych ze zwałowiska.  Kruszywa te znajdują zastosowanie przede wszystkim w drogownictwie, jako dolne warstwy pomocnicze.