KOPALNIE PORFIRU I DIABAZU SP. Z O.O. W KRZESZOWICACH

Biuro Zarządu

tel. 12 282-06-19
fax  12 282-26-00
e-mail: zarzad@kruszywa.com

Dział Administracyjny

Kierownik
Krzysztof Gędłek
tel. 12 282-13-80 wew.26
e-mail: ea@kruszywa.com

Główny Księgowy

mgr Lidia Doszko
tel. 12 282-13-80 wew. 42
e-mail: ng@kruszywa.com

Centrala

tel. 12 282-13-80

Dział Pracowniczy

Kierownik
mgr Magdalena Mazur
tel. 12 282-13-80 wew. 30
e-mail: np@kruszywa.com

Dział robót górniczych, miernictwa i rozwoju

tel. 12 282-13-80
Ochrona środowiska – wew. 22
Technika strzałowa – wew. 22
Mierniczy górniczy – wew. 27
e-mail: gr@kruszywa.com

KOPALNIA PORFIRU ZALAS

Dział Handlowy

Kierownik Działu Handlowego
mgr Magdalena Nowak
tel 12 283-64-80 wew. 47
kom. 533-322-886
e-mail: handel@kruszywa.com
Sprzedaż:
tel. 12 283-64-84 wew. 46,72
Zaopatrzenie:
tel. 12 283-64-84 wew. 70
fax. 12 283-63-03
e-mail: zaopatrzenie@kruszywa.com

Dział Sprzętu Ciężkiego i Transportu

Kierownik
mgr inż. Jan Kurek
tel. 12 283-64-84 wew. 56
kom. 728-936-329
e-mail: tsct@kruszywa.com

Dyżurny ruchu kolejowego

tel. 12 283-64-84 wew. 16

Centrala

tel. 12 283-64-84

Dział Mechaniczno – Energetyczny

Główny Mechanik
mgr inż. Janusz Czak
tel. 12 283-64-84 wew. 27
e-mail: tm@kruszywa.com

Kierownik KP Zalas

mgr inż. Maciej Gurgul
Tel. 12 283-64-84 wew. 35
e-mail: tkz@kruszywa.com

Laboratorium

tel. 12 283-64-84 wew. 78
e-mail: grl@kruszywa.com
Kierownik Zakładowej Kontroli Produkcji

mgr inż. Agnieszka Bodzenta

KOPALNIA DIABAZU “NIEDŹWIEDZIA GÓRA”

Kierownik KD Niedźwiedzia Góra

mgr inż. Stanisław Kochaniewicz
tel. 12 282-03-32 wew. 22
e-mail: tkn@kruszywa.com

Centrala

tel./ fax 12 282-03-32