O NAS

 

„Kopalnie Porfiru i Diabazu Spółka z o.o.” została założona 19 stycznia 2000r przez pracowników przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Kopalnie Odkrywkowe Surowców Skalnych (KOSS) w Krzeszowicach.

19 lipca 2000r zarządzeniem Wojewody Małopolskiego KPiD Sp. z o.o. przejęła majątek PP KOSS do odpłatnego korzystania (leasing pracowniczy).

W skład KPiD Sp. z o.o. wchodzą:

  • Zarząd Spółki w Krzeszowicach
  • Kopalnia Porfiru Zalas w Zalasiu
  • Kopalnia Diabazu ; Niedźwiedzia Góra w Tenczynku.

Spółka KPiD Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy nr KRS 0000122674.

Kapitał Zakładowy 902 000 zł
NIP: 944-19-40-665
REGON: 357193123

Zarząd Spółki:

  • Daniel Kłosowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Spółki
  • Robert Dudzisz – Członek Zarządu, Z-ca Dyrektora ds. Górniczych, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
  • Jan Kurek – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych