KOPALNIE PORFIRU I DIABAZU SP. Z O.O. W KRZESZOWICACH

Centrala

tel. 12 282-13-80

Biuro Zarządu

tel. 12 282-06-19
fax  12 282-26-00
e-mail: zarzad@kruszywa.com

Dział Administracyjny

Kierownik działu
Krzysztof Gędłek – wew. 26
e-mail: ea@kruszywa.com

Dział Księgowości

Główny Księgowy wew. 42
Lidia Doszko
e-mail: ng@kruszywa.com

Dział Pracowniczy

tel. 12 282 13 80 wew. 30
e-mail: np@kruszywa.com

Dział Robót Górniczych, Miernictwa i Rozwoju

Kierownik działu
Robert Dudzisz
Ochrona środowiska, Technika strzałowa,
Mierniczy górniczy – wew. 22, 27
e-mail: gr@kruszywa.com

KOPALNIA PORFIRU ZALAS

Centrala

tel. 12 283-64-84

Dział Handlowy

Kierownik Działu – wew. 47
Magdalena Nowak
kom. 533-322-886
e-mail: handel@kruszywa.com

Z-ca Kierownika Iwona Dzidek – wew. 10

Sprzedaż:
wew. 46, 72
Zaopatrzenie:
wew. 70
fax. 12 283-63-03
e-mail: zaopatrzenie@kruszywa.com

Laboratorium

Kierownik Zakładowej Kontroli Produkcji
Agnieszka Bodzenta – wew. 78
e-mail: grl@kruszywa.com

Kierownik KP Zalas

Maciej Gurgul – wew. 35
e-mail: tkz@kruszywa.com

Dział Mechaniczno – Energetyczny

Kierownik działu – wew. 27
Janusz Czak
e-mail: tm@kruszywa.com

Dział Sprzętu Ciężkiego i Transportu

Kierownik działu – wew. 56
Tomasz Gregorczyk
e-mail: tsct@kruszywa.com

Dyżurny ruchu kolejowego

wew. 16

KOPALNIA DIABAZU “NIEDŹWIEDZIA GÓRA”

Centrala / Sprzedaż

tel./ fax 12 282-03-32

Kierownik KD Niedźwiedzia Góra

Stanisław Kochaniewicz
wew. 22
e-mail: tkn@kruszywa.com