HISTORIA

Początek eksploatacji porfiru w Miękini sięga XVIII w. Kamieniołom w 1787 r. zwiedził nawet sam król Stanisław August Poniatowski. Na większą skalę wydobywanie porfiru rozpoczęto dopiero w 1852 roku.

Początki eksploatacji porfiru we wsi Zalas sięgają lat międzywojennych. Był on eksploatowany prymitywnymi sposobami przez miejscową ludność na utwardzanie dróg, podmurówki drewnianych domów i zabudowań gospodarczych. Eksploatacja odbywała się w dwóch położonych obok siebie łomach. Produkowano tu kamień łamany, płytowy i brukowiec. W latach 1947 – 1950 łom eksploatowała Spółdzielnia mineralna, a następnie do 1952 r. Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych. Produkowano kostkę i kamień płytowy – obrobiony. W 1966 r. Kopalnia wchodzi w skład Przedsiębiorstwa Regulickie Kamieniołomy Drogowe – jako oddział produkcyjny Fryza.

Równocześnie z eksploatacją oddziału buduje się nowy zakład produkcyjny. Budowę prowadzi Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego przy Miękińskich Kamieniołomach Drogowych, a od 1966 r. nowo powstałe Przedsiębiorstwo Zalaskie Kamieniołomy Drogowe w budowie z siedzibą w Krzeszowicach. Do 18.07.2000 roku porfiry zalaskie eksploatowało Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnie Odkrywkowe Surowców Skalnych w Krzeszowicach. Od 19.07.2000 wszelkie prawa i obowiązki majątkowe dotychczasowego Przedsiębiorstwa przejęła na mocy umowy leasingowej spółka pracownicza: Kopalnie Porfiru i Diabazu Spółka z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach ul. T. Kościuszki 10.

 

Asortyment surowców kamiennych rejonu krakowskiego wzbogaca jeszcze jedno złoże pochodzenia wulkanicznego rzadko spotykanej kopaliny. Jest nią diabaz. Diabaz eksploatowany jest ze złoża “Niedzwiedzia Góra”. Kopalnia usytuowana na terenie “Zwierzyńca” we wsi Tenczynek została wybudowana w 1902 roku. Na początku prymitywnym sposobem wydobywano kamień na potrzeby gospodarcze: utwardzanie dróg czy podmurówki pod chałupy.

Po okresie okupacji Kamieniołom wszedł w skład Zjednoczenia Materiałów Budowlanych w Krakowie a następnie przejęty został przez Zjednoczenie Kamieniołomów Śląskich w Świdnicy, potem Centralny Zarząd Kamieniołomów i Klinkierni Drogowych. W 1948 roku przeszedł na Własność Skarbu Państwa, wchodząc w skład utworzonego Przedsiębiorstwa Państwowego “Krakowskie Kamieniołomy Drogowe” w Krakowie, a następnie w skład Regulickich Kamieniołomów Drogowych jako podległy mu zakład produkcyjny.

Do 18.07.2000 kopalnię eksploatowało Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnie Odkrywkowe Surowców Skalnych . Od 19.07.2000 eksploatują „Kopalnie Porfiru i Diabazu Spółka z o.o.”.