KOPALNIE PORFIRU I DIABAZU SP. Z O.O.

Przedsiębiorstwo Kopalnie Porfiru i Diabazu Sp. z o.o., powstało w 2000 roku, przejmując majątek PP Kopalnie Odkrywkowe Surowców Skalnych.
W kopalniach wchodzących w skład przedsiębiorstwa wydobywa się i przerabia skały pochodzenia wulkanicznego o bardzo wysokich wskaźnikach wytrzymałościowych i mrozoodpornościowych, odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz czyste ekologicznie.
Produkcja Przedsiębiorstwa to szeroka gama kruszyw znajdujących zastosowanie w drogownictwie, kolejnictwie, budownictwie oraz w tworzeniu małej architektury.

M.in.:

  • Linie kolejowe sieci PKP i linie tramwajowe
  • Autostrada A4, drogi krajowe
  • Lotnisko Balice
  • Parkingi Supermarketów
  • Budowle hydrotechniczne

W naszej ofercie znajdują się kruszywa spełniające wymagania norm europejskich. M.in.:

  • grysy
  • tłucznie
  • klińce
  • niesorty
  • kamień łamany

Posiadamy duże możliwości produkcyjne i jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom naszych klientów.

Produkując kruszywa najwyższej jakości, stosujemy system Zakładowej Kontroli Produkcji.

Transport kruszywa z naszych kopalni może odbywać się samochodami lub z Kopalni Porfiru ZALAS, koleją. Posiadamy bowiem własną bocznicę kolejową.

Nasze kruszywa dostarczane są na ważne budowy w kraju, spełniając oczekiwania inwestorów, co poparte jest też licznymi listami referencyjnymi