Struktura

Przedsiębiorstwo „Kopalnie Porfiru i Diabazu Sp. z o.o.„ powstało w 2000 roku przejmując majątek PP Kopalnie Odkrywkowe Surowców Skalnych.

W skład Spółki poza siedzibą Zarządu w Krzeszowicach oraz Bazą Sprzętu Samochodowego w Zalasie wchodzą dwie kopalnie:

 • Kopalnia Porfiru ZALAS w Zalasie – ponad 30 lat działalności,
 • Kopalnia Diabazu NIEDŹWIEDZIA GÓRA w Tenczynku – ponad 100 lat działalności.

W kopalniach wchodzących w skład Przedsiębiorstwa wydobywa się i przerabia skały pochodzenia wulkanicznego o bardzo wysokich wskaźnikach wytrzymałościowych i mrozoodporności, odporne na działanie czynników atmosferycznych, oraz czyste ekologicznie.

Produkcja przedsiębiorstwa to szeroka gama kruszyw znajdujących zastosowanie w drogownictwie, budownictwie, kolejnictwie oraz w tworzeniu małej architektury, m.in.:

 • Linie kolejowe sieci PKP i linie tramwajowe
 • Autostrada A4, drogi krajowe
 • Lotnisko Balice
 • Parkingi supermarketów
 • Budowle hydrotechniczne

W naszej ofercie znajdują się kruszywa spełniające wymagania Norm Europejskich, m.in.:

 • grysy 0-4; 2-5; 5-11;11-16;2-8;8-11;11-16;8-16;16-22
 • tłucznie 31,5-50; 31,5-63
 • klińce 2-8; 4-16; 4-31,5
 • niesorty 0-16;0-31,5; 0-63
 • kamień łamany 90-250

Posiadamy duże możliwości produkcyjne i jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom naszych klientów.

Produkując kruszywa najwyższej jakości stosujemy system ISO 9001:2000, oraz System Zakładowej Kontroli Produkcji.

Transport kruszyw z naszych kopalni może odbywać się transportem samochodowym, oraz z Kopalni Porfiru „ZALAS” transportem kolejowym. Posiadamy bowiem własną bocznicę kolejową.

Nasze kruszywa dostarczane są na ważne budowy w kraju spełniając oczekiwania inwestorów, co poparte jest licznymi listami referencyjnymi.