TŁUCZNIE

Tłuczeń porfirowy 31,5-50 mm

do robót torowych. Produkowany zgodnie z wymogami Normy PN-EN 13450. Posiadamy certyfikat zgodności nr CZ IK – 22/2018 wydany przez Instytut Kolejnictwa – Ośrodek Jakości i Certyfikacji umożliwiające jego zastosowanie jako materiał podsypkowy do budowy, oraz utrzymania nawierzchni linii kolejowych na wszystkich liniach PKP PLK S.A. w tym także na liniach przystosowanych do dużych prędkości.

Tłuczeń porfirowy 31,5-63 mm do robót drogowych. Produkowany zgodnie z wymogami Normy PN-EN 13043. Może być stosowany do podbudów na drogach o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. Ponadto do budowy placów i robót drenarskich.