NIESORTY

Niesorty porfirowe 0-16; 0-31,5; 0-63 mm oraz Niesorty diabazowe 0-16; 0-63 mm do robót drogowych (podbudowy stabilizowane mechanicznie, warstwy mrozochronne, beton zwykły kl. C 16/20). Produkowane zgodnie z Normą PN-EN 13043, PN-EN 13242 jako podbudowy placów oraz podkład pod kostkę brukową.

Mogą być też wykorzystywane jako warstwa wyrównująco – stabilizująca na wysypany wcześniej grubszy materiał (np. tłuczeń).