POZOSTAŁE

Kamień gabionowy 63-180 mm wykorzystywany jest do wypełniania koszów gabionowych o różnych kształtach, z których wykonuje się elementy małej architektury, takie jak ogrodzenia, ławki, stoły, grille, oraz klomby i kwietniki

Kamień łamany sortowany 90-250 mm. Główne zastosowanie to budownictwo hydrotechniczne (okładziny brzegów rzek, budowa progów, ostróg, wypełnienie koszów sitowych). Poza tym do robót budowlanych fundamenty. Ze względu na dużą dekoracyjność wynikającą z naturalnej kolorystyki materiał nadaje się do budowy obiektów małej architektury odpornych na działanie warunków atmosferycznych

Kliniec porfirowy 4-31,5 mm do robót drogowych i budowlanych. Produkowany zgodnie z wymogami Normy PN-EN 13043.